Kampus WSG Drukuj

WZiNS Inowrocław

Zwieńczeniem pierwszego roku działalności ośrodka WSG w Inowrocławiu, było utworzenie Wydziału Zamiejscowego WSG w Inowrocławiu. Wydział na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05 października 2007r. otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie”. Naukę na Wydziale podjęło w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym 268 studentów na pięciu specjalnościach: zarządzanie transpo

rtem i logistyka, zarządzanie finansami i inwestycje, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie turystyką i hotelarstwo, organizacja rekreacji i rehabilitacji.

W celu podkreślenia profilu działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej jednostki, Zarządzeniem Rektora WSG w Bydgoszczy, dokonano zmiany nazwy Wydziału Zamiejscowego w Inowrocławiu na Wydział Zarządzania i Nauk Społecznych WSG w Inowrocławiu. W takiej formie, Wydział jako jednostka organizacyjna WSG w Bydgoszczy funkcjonuje w chwili obecnej.


Działalność Wydziału Zarządzania i Nauk Społecznych zorganizowana jest w zabytkowym budynku znajdującym się w centrum miasta Inowrocławia. Ośrodek dysponuje poza salami dydaktycznymi wyposażonymi w sprzęt multimedialny, aulą na ponad 160 miejsc oraz dwoma certyfikowanymi przez ECDL laboratoriami komputerowymi. W obrębie kampusu zlokalizowany jest parking "zielony", który pozwala na wjazd blisko 100 pojazdom.

 

Regionalna sieć UTW

Reklama

LogowanieReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama